Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

W czasie pikniku na stoisku Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum rodzice wraz z dziećmi będą mieli okazję zdobyć wiedzę jak oszczędzać energię w swoim domu. Na dzieci czekały będą ekologiczne rebusy i krzyżówki wraz z nagrodami! Aktywnych uczestników zapraszamy do wzięcia udziału w małej grze plenerowej – eko-twister!

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. To miejsce, gdzie nauka łączy się z biznesem. Park oferuje infrastrukturę, laboratoria, sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze. Na jego terenie znajduje się jeden z najbardziej ekologicznych obiektów w Europie – budynek pasywny nagrodzony przez Komisję Europejską nagrodą Greeen Buidling 2013, największa w Polsce badawcza instalacja fotowoltaiczna oraz jedyne w kraju „sztuczne słońce” do prowadzenia badań systemów solarnych. Park wspiera także tworzenie firm technologicznych i inwestuje w rozwiązania w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Podczas Pikniku Park zaprezentuje projekt REWIPROMIEN, którego celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania do prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych, które pozwolą na bardziej racjonalne gospodarowanie energią i paliwami w naszych domach. Projekt jest dofinansowany z programu GEKON, który jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.